KUNMADARASI ESÉLYTEREMTÉS - Szegregált élethelyzetek felszámolása Kunmadarason


Üdvözöljük a "Szegregált élethelyzetek felszámolása Kunmadarason" című projekt oldalán.

PROJEKT INFORMÁCIÓK

Projekt címe: Kunmadarasi esélyteremtés
Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00120
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Szerződött támogatás összege: 180 560 110 Ft
A projekt kezdetének a dátuma: 2018. 03. 01.
A projekt befejezésének dátuma: 2021. 09. 28.

A projekt bemutatása

A projekt átfogó célja a szegregátumok helyzetének javítása mellett, hogy megteremtse a településen található szolgáltatók közötti együttműködést, új szolgáltatásokat honosítson meg, kialakítva azokat a mechanizmusokat, amelyek a későbbiekben a hátrányos helyzetű célcsoport megsegítését biztosítani tudják.
A képzések során olyan szakmák kiválasztására fókuszálunk, amelyek várhatóan a nyílt munkaerőpiacon is lehetőséget kínálnak az elhelyezkedésre.
Kiemelt szempontunk a célcsoport minél nagyobb arányú bevonása a megvalósításba, a gyerekek esetében kiemelt cél, hogy nem formális és informális keretek között valósuljanak meg azok a fejlesztések, amelyek az iskolai sikerességet, a továbbtanulást erősítik. Alapvető cél, hogy a továbbtanulási mutatók javuljanak. E tevékenységek megvalósítása során a családi részvételre is koncentrálva elérendő célként fogalmazódik meg, hogy a szülő-gyerek kapcsolat erősödjön (baba-mama klubok, Szülők klubja).
A programelemek célkitűzése, hogy javuljon a szegregátumokban élők egészségi állapota, amely a problémák korai felismerése és kezelése mellett az egészségmegtartás céljait is szolgálják – 90 fő részére egészségügyi szűrést tervezünk, továbbá egészségheteket, prevenciós célú életmódnapokat tervezünk megvalósítani.
Prioritásunk jelen program keretei között, hogy a kapcsolódó EFOP 2.4.1. projektben beavatkozással érintett célcsoportot felkészítsük az integrált környezetbe történő mobilizációra, valamint az integrált területen élők befogadási hajlandósága erősödjön
  TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY >


SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

KunmadarasNagyközség Önkormányzata a Segítő Összefogás Sárrétért Egyesülettel 180,56 millió Ft európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.6.2-16 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című konstrukció keretein belül. Az EFOP-1.6.2-16-2017-00120 azonosító számú, Kunmadarasi esélyteremtéselnevezésűprogram megvalósítása kiemelt jelentőségű a településünk életében.ASzéchenyi 2020 program keretében megvalósuló,40 hónap időtartamúprojekthatására azt reméljük, hogy érdemi változást tudunk elindítani a településentalálható szegregátumok felszámolásában, a tervezett beavatkozások hosszú távon fenntarthatóak lesznek és meg tudjuk teremteni egy aktív, egymást segítő közösség alapjait.

Teljes közlemény >