Tájékoztatás a szociális ellátások közül
az ápolási díj emelkedéséről.
A Karcagi Járási Hivatal osztályainak ügyfélfogadása.
   


Módosítás: 2016. október

 

Településszerkezeti terv módosítása
Helyi Építési Szabályzat módosítása
Alátámasztó munkarész
Melléklet 1. sz.
Melléklet 2. sz.

 

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE
(Módosítás: 2018. március)

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) pontjában, valamint 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról...

Bővebben...

Ügyfélfogadás

Nyilvántartás a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységről

Nyilvántartás az engedély köteles kereskedelmi tevékenységről

 

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG
HELYI ÉRTÉKVÉDELMI VIZSGÁLAT

A helyi védelem kiterjedhet emberi tvékenység során létrehozott (művi), illetve az emberi tevékenység során hasznosított (természeti) elemekre, amelyek történelmi, kulturtörténeti vagy esztétikai szempontból a helyi közösség számára jelentőssé válnak,...

Bővebben...

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET

Tájékoztató