5321 Kunmadaras, Kossuth tér 5. e-mail: iskola@kunmadaras.hu
Kunmadarasi Általános Iskola

FENNTARTÓ
Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Tankerületi igazgató: Sági István

 

 

Szülői értekezlet

 

Időpontja: minden tanév szeptemberében és februárjában (a pontos időpontot az osztálytanító vagy osztályfőnök üzeni meg a tájékoztató füzetben, ellenőrzőben)

Helye: az osztály saját tanterme.

Célja, tartalma:

 • tájékoztatás az iskolát, osztályt érintő tudnivalókról
 • magatartás, szorgalom véleményezése
 • tanulmányi eredmények véleményezése, javaslatok
 • programok ismertetése
 • kommunikáció a szülők és az iskola között
 • egyéni tájékoztatás 

A szülői értekezleten minden szülő megjelenésére számítunk, mivel fontos tudnivalókat ismertetünk, kérdésekben döntünk. Amennyiben mégsem tudnak részt venni a szülői értekezleten, kérjük, ne felejtsék el megkérdezni az elhangzottakat egy másik szülőtől.

A tanév során az osztálytanító és az osztályfőnök, de akár a szülők is kérhetnek további szülői értekezleteket a fenti időpontokon kívül, akár havi rendszerességgel (főleg az alsós osztályokban).

 

Fogadóórák

 

Időpontja: minden tanév november és április hónapjában. Egy félévben egy "kötelező" fogadóórát tartunk (november, április), amikor bejelentkezés nem szükséges, mivel minden tanító és tanár az iskolában tartózkodik. Telefonon keresztül is be lehet jelentkezni, kérjük, hívják a titkárságot.

Helye: kérjük, hogy a tanáriban érdeklődjön, hogy melyik pedagógust hol találja

Célja, tartalma, menete:

 • személyes találkozás a pedagógusokkal
 • egyéni tájékoztatás gyermekükről a szülők részére
 • magatartási, szorgalmi, tanulmányi problémák megbeszélése
 • előre megbeszélt egyéb témák megbeszélése

A fogadóórák látogatása nem kötelező minden szülő számára.

Abban az esetben javasoljuk, ha Önök érdeklődnek gyermekük előremenetéről, vagy ha valamelyik pedagógus szóban vagy írásban (az ellenőrzőben) ezt kérte. Amennyiben valamelyik kollégánk kezdeményezi a fogadóórán való megjelenést, kérjük, hogy tisztelje meg a pedagógust jelenlétével, hiszen ezekben az esetekben általában fontos közölnivalója és megbeszélnivalója van a pedagógusnak gyermeke előrehaladásával kapcsolatban. Amennyiben a fogadóórán nem tud megjelenni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a pedagógussal.

 

Tanulószoba

 

Iskolánk lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók a tanórák után az intézményen belül felkészüljenek a következő napok tanóráira. Tanári felügyelet és segítség mellett tanulhatnak és oldhatják meg a házi feladatot. Ez a lehetőség elsősorban az 5. évfolyamostanulók számára biztosított, hiszen alsó tagozaton a napközi hivatott erre a feladatra.

A tanulószoba látogatásáról haladási- és létszámnapló készül, így a pedagógusok és a szülők is megbizonyosodhatnak arról, hogy gyermekük mikor volt jelen.

A tanulószoba látogatása kötelező, de néhány tudnivalót érdemes megismerni:

 • a szülő kérheti az iskolát és kötelezheti gyermekét, hogy járjon a tanulószobára
 • pedagógusaink kérhetik a szülőket és javasolhatják nekik, hogy gyermekük részt vegyen a tanulószobán
 • az a gyermek, aki jár, rendszeresen kell, hogy járjon; csak betegség, kikérő vagy szülői kérés esetén lehet hiányozni
 • a tanulószoba 1300 és 1600 óra között várja a gyermekeket a kijelölt tanteremben

A tanulószoba beosztása a 2015/16. tanévben:

 • Hétfő: Balla Zsolt
 • Kedd: Balla Zsolt
 • Szerda: Balla Zsolt
 • Csütörtök: Sebők Gábor
 • Péntek: Sebők Gábor

 

Napközi

 

A napköziben a gyerekek általában legalább két osztályból érkező gyerekeket gyűjtenek egy csoportba. A csoportok egy előre kijelölt tanteremben gyülekeznek minden nap, a tanítási órák után. Programjuk:

 • gyülekezés
 • ebéd
 • tanulás
 • játék (lehetőség szerint az iskolaudvaron)
 • uzsonnázás

Napközis nevelőink a 2015/16. tanévben:

 • Kun Imréné
 • Nagy Mária

A napközit minden nap 1630 óráig tudjuk biztosítani.

 

Reggeli ügyelet

 

Iskolánk reggel 0730-tól várja a tanulókat. A reggeli ügyelet mind az alsó, mind a felső tagozat számára biztosított. Az ügyelet alatt a gyerekek tanári felügyelet mellett játszanak 0745-ig az udvarom, illetve saját termükben készülhetnek az órákra.

 

Könyvtár


Iskolánk könyvtára minden tanulónk előtt nyitva áll. Megtalálhatóak itt a kötelező és ajánlott olvasmányok, valamint sok kedvenc ifjúsági regény. Hobbikkal kapcsolatos könyvek, albumok, nyelvkönyvek is kölcsönözhetőek. A könyvtárból kikölcsönzött könyveket a megadott időben kérjük visszahozni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     

Kunmadarai Általános Iskola - 2015. Minden jog fenntartva.