5321 Kunmadaras, Kossuth tér 5. e-mail: iskola@kunmadaras.hu
Kunmadarasi Általános Iskola

FENNTARTÓ
Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Tankerületi igazgató: Sági István

 

 

Az iskola története

A Nagykunságban, így Kunmadarason is a XVI. században a reformáció tanítása tér hódított, ezzel egyszerre az iskolai élet indulására is következtethetünk. A következő század harmincas éveitől írásos emlékek tanúsítják az iskolai oktatás meglétét, bár a háborús hadműveletek miatt időszakinak lehet tekinteni. A század végétől és a visszatelepedés idejétől, 1714-től az államosításig, 1948-ig a rektorok, igazgatók és tanárok neveit az Eklézsia Könyvben pontosan megtaláljuk. Az iskola a Debreceni Kollégium partikulája volt, ezt az 1743-i és 1823-i összeírás igazolja. Az egyik iskola 1806-ban, a másik 1823-ban épült. A díjlevelek ismeretesek a XVIII. és a XIX. századból. A rektori állást 1844-ben állandósítják, Fogarasi Gábor tölti be ekkor ezt a tisztséget, aki kiváló pedagógus, s ő alapozta meg mind a népiskolázást, mind a középiskolát. Sükösd Imre 1861-től, majd Őrsi Nagy Imre lett a rektor. Szabó Károly és felesége a leánynevelést fejlesztik ebben az időben. A népiskola 6 osztályos volt, 1893-tól ünnepélyes évnyitót és évzárót tartottak. Megépült az emeletes fiú-iskola 1912-ben. A tanítók száma 1894-ben 6, 1935-ben, pedig 10, a növendékek száma 552, ill. 621 az említett években.
A régi partikuláris iskolát követte az 1964 és 1972 között működő gimnázium, majd 1985-ig itt működő esti tagozat, amely a karcagi gimnázium kihelyezett osztálya volt.

Az iskola igazgatói a második világháború idejétől a következők:

 • Kopasz Sándor (1918-38),
 • Sebessy László (1938-49) - az ő idejében volt az államosítás 1848-ban -,
 • Kiss Sándor (1949-52),
 • Majoros Károly (1952-53),
 • Kapocsi Antal (1953-57),
 • Serfőző János (1957-59),
 • Bodrogi Józsefné (1959-74),
 • Szalkai Sándor (1974-86),
 • Fazekas József (1986-88),
 • Tóth Károlyné (1988-96),
 • Marek Györgyné (1996-2009),
 • Dudás Dóra (2009 - től).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
     
     
     

Kunmadarai Általános Iskola - 2015. Minden jog fenntartva.