Kedves Látogató!

Köszöntöm Önt Kunmadaras Nagyközség honlapján!

Településünk a Nagykunságban, a Hortobágy szélén található. A község létezésének első írásos emléke 1393-ból származik. Az adománylevélben Zsigmond király Madaras György jászkapitány birtokába adta a területet, akinek nevéből ered a település elnevezése.

 

 

A török hódoltság alatt elpusztult a település, a megmaradt lakosok utódai csak 1711. után települtek vissza. A XVIII. és XIX. században, a redemptió során kivívott községi autonómiának is köszönhetően, folyamatosan gyarapodott a falu, növekedett a lakosság száma, új lakóházak és középületek (templom, iskola) épültek, bővült az állatállomány. A szerves fejlődés eredménye lett, hogy a település 1811-től a mezővárosok szintjére emelkedett. 1944-ben a megszálló német hadsereg egy repülőtér építését kezdete meg a falu határában, amit 1945. után a Magyar Honvédség fejezett be. 1956. után a Repülőtéren szovjet csapatok állomásoztak 1992-ig. A Képviselőtestület és személyem évekig tartó erőfeszítései eredményeképpen 2003. január 1-től a magyar állam térítésmentesen önkormányzatunk tulajdonába adta az objektumot.

Úgy gondolom, hogy a kun hagyományokon alapuló identitásunk, szellemi örökségünk a község jövőjét is meg fogja alapozni. Jelenlegi kedvezőtlen helyzetünkből kitörési pontot jelenthet a repülőtér amelynek több száz hektáros területén a beruházások előkészítése, a potenciális befektetők felkutatása folyamatban van. Néhány éven belül jelentős beruházások valósulhatnak meg, ami nem csak Kunmadaras, de a közvetlen környezete számára is rendkívül kedvező változásokat fog hozni.

Megtiszteltetés számomra, hogy felkereste honlapunkat. Igyekeztünk a község múltját, jelenét bemutatni, és az eseményeken, látnivalókon túl a mindennapi életünk pillanatait, és a jövőre vonatkozó elképzeléseinket is felvillantani. Amennyiben az itt talált információk, események és érdekességek felkeltették érdeklődését, szeretettel várjuk személyes látogatását is településünkön.


Polgármester