Üdvözöljük
 
 
 


a "Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése" tárgyú,
KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosítószámú projekt tájékoztató oldalán!
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS TISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE
Projekt tájékoztató

Élővizeink szennyezettsége a világ minden táján jelentős környezetvédelmi problémát jelent. A fő szennyező források az ipar, a mezőgazdaság, valamint a lakosság. Élővizeink védelme érdekében az elsősorban alkalmazott technológia a szennyvíztisztítás, amelynek fő célja a szennyezőanyagok környezetbe kerülésének megakadályozása.

 
Meglévő rendszer:  
 

Kunmadaras település egy részén kiépült a szennyvízcsatorna hálózat, és működik egy 250 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep. A Kunmadarasi szennyvíztisztító telep 1983-ban került megépítésre. 2006-2007-ben a telepen egy csatornamedencés levegőztető műtárgy került kialakításra, melyhez kapcsolódik egy NKÖHSz fogadó mechanikai egység gépi ráccsal és homokfogóval. A telepen eleveniszapos biológiai tisztítású technológia működik.
A szennyvíztisztító telepre nyomóvezetéken érkezik a szennyvíz, mely a mechanikai tisztítást végző gépi rácsra és homokfogóra jut. A mechanikai tisztításon átesett szennyvíz átemeléssel kerül a biológiai tisztítóegységekre, a kombinált anoxikus és aerob medencékre. A biológiai tisztítást követően a szennyvíz az utóülepítő medencébe kerül, majd fertőtlenítő medencén keresztül a befogadóba. A telepen vegyszeres foszfor eltávolítás is történik. 
A csatornahálózat kiépítettsége 7 %-os, ezért a tervezett bővítése, valamint a meglévő szennyvíztisztító telep átépítése és kapacitásának bővítése is szükségszerű. A településen az ivóvízvezeték hálózat 100%-ban megépült, a lakások 99%-ban rá vannak kötve.

 

Kunmadarason jelenleg a lakóingatlanok kb. 8 %-a ellátott csatornahálózattal. A szennyvíztisztító telep az elmúlt években folyamatosan bírsággal sújtott. A biológiai tisztítási technológia, a kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi paramétereinek tekintetében nem képes hosszú távon és folyamatosan teljesíteni az előírásokat, ezért szükség van a telep kapacitásbővítésére, illetve a meglévő technológia korszerűsítésére. A tervezett szennyvíztisztító telep a meglévő telep területén kerül elhelyezésre, mivel ott elegendő terület áll még rendelkezésre a befogadó és az egyéb infrastruktúra is adott. A felmérések alapján a meglévő szennyvíztisztító telep egyes egységei felújítás/átalakítás után felhasználhatók.
A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kunmadaras település közigazgatási területe. A Kunmadaras központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a település csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.
A tervezett szennyvíztisztító telep a meglévő telep területén kerül elhelyezésre, mivel ott elegendő terület áll még rendelkezésre a befogadó és az egyéb infrastruktúra is adott. A felmérések alapján a meglévő szennyvíztisztító telep egyes egységei felhasználhatóak, esetleg kisebb felújítások szükségesek. Megmarad a végátemelőtől a szennyvíztisztító telepre vezető NÁ 200-as 2400 m nyomóvezeték. A szennyvíztisztító telep tervezett maximális kapacitása 500 m3/d.

     
A projekt célja:  
     
  • a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, a vízminőség javítása,
  •  a talajszennyezés csökkentése,
  •  a talajvíz-szennyezés mértékének nagyarányú csökkentése,
  •  a talajvízszint emelkedés mértékének csökkentése,
  •  vízbázis védelem,
  • a levegőminőség javítása.
     
A település legfontosabb tervezett infrastrukturálisfejlesztése a szennyvízcsatorna fejlesztés, mely az egész belterület szennyvízelvezetését biztosítaná, továbbá a szennyvíztisztító telep fejlesztése. A fejlesztés nagyban hozzájárul a település népességmegtartó erejének stabilizálásában, a vállalkozások versenyképességének növeléséhez.  Az infrastruktúra fejlesztésével, a hiányosságok felszámolásával, minőségi környezet megteremtése vonzó lehetőséget kínál a településen lakók és a helyben működő illetve itt letelepedni kívánó vállalkozások számára is. A jobb és színvonalasabb feltételeknek köszönhetően a befektetések megtérülési esélyei növekednek, nem csupán gazdasági, hanem társadalmi szempontból egyaránt. A vonzó környezet megteremtése az első lépcsőfok a gazdaság fejlődésének. Nagyobb vonzerő több látogatót jelent, a vállalkozások bővíthetik szolgáltatásukat, így növekedhet árbevételük, a megfizetett iparűzési adó, amely újabb fejlesztéseket és települési befektetéseket generál. Alapvető cél a hosszú távú fejlődés és stabilitás biztosítása a lakosok és a település számára. Jelen beruházás hatalmas segítség egy ilyen átfogó fejlesztés megvalósításában.
     
Szennyvízcsatorna hálózat bővítés
     

A településen döntően gravitációs rendszerű gyűjtőhálózat kiépítése tervezett, azokon a részeken, ahol a szennyvízcsatorna hálózat még nem épült ki. A csatornahálózat nyomvonal vezetése a település domborzati adottságait jól használja ki – a település adottsága alkalmas a gravitációs csatornahálózat kiépítésére - mely a lehető legkevesebb gépészeti egységet igényli, szemben például egy nyomás alatti rendszerrel, ahol minden házhoz egy kisszivattyú kerül elhelyezésre. A területi adottságok és az üzemeltetői vélemények sem indokolják nyomás alatti rendszer megépítését. Csak néhány helyen (döntően Tóalj utcában) a legindokoltabb esetben kerül sor házi átemelő alkalmazására. A meglévő szennyvízcsatorna hálózaton a megengedett rekonstrukciós összegkeretig felújítási munkák tervezettek.

Vissza az oldal elejére
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS TISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE
Projekt adatok

 

Projekt címe:
  Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése
Projekt azonosító száma:
  KEHOP-2.2.2-15-2015-00028
Konzorciumi partner:
  Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Támogatás mértéke (%-ban):
  93,122604 %
Szerződött támogatás összege:
  2 768 483 315 Ft
   
 
Vissza az oldal elejére
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS TISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE
Projekt hírek
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Vissza az oldal elejére
KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS TISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE
Galéria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vissza az oldal elejére
 
Kunmadaras Nagyközség honlapja - 2015. Minden jog fenntartva