Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése


Üdvözöljük a "Kunmadaras Nagyközség Szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKT INFORMÁCIÓK

Projekt címe: Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00028
Konzorciumi partner: Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Támogatás mértéke (%-ban): 93,122604 %
Szerződött támogatás összege: 2 768 483 315 Ft
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.10.31.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.11.30.

A projekt bemutatása

A Kunmadarasi szennyvíztisztító telep 1983-ban került megépítésre, azóta folyamatosan ártalmatlanítja a helyi ipar és a lakosság által termelt szennyvizet.

2006-2007-ben a telepen egy csatornamedencés levegőztető műtárgy került kialakításra, melyhez kapcsolódik egy NKÖHSz fogadó mechanikai egység gépi ráccsal és homokfogóval.

Az akkor kialakított biológiai tisztítási technológia az évek során elavulttá vált. A szennyvíztisztító telepet folyamatosan bírsággal sújtották. A biológiai tisztítási technológia, a kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi paramétereinek tekintetében nem volt képes hosszú távon és folyamatosan teljesíteni az előírásokat, ezért szükség volt a telep kapacitásbővítésére, illetve a meglévő technológia korszerűsítésére.

Közművesítés tekintetében a településen az ivóvízvezeték hálózat 100%-ban megépült, a lakások 99%-ban rá vannak kötve. A csatornahálózat viszont csak az ingatlanok mindössze 7-8%-ánál volt kiépítve. Nagymértékű volt a talajterhelés, hiszen a legtöbb esetben a keletkezett szennyvizet szippantással távolították el vagy elszikkasztották. Környezetvédelmi szempontból elengedhetetlenné vált, hogy a településen bővítsék a hálózatot.

Az új szennyvíztisztító telep a meglévő telepen belül került elhelyezésre, mivel ott elegendő terület állt rendelkezésre és egyéb infrastruktúra is adott volt. A telep folyamatos, zavartalan működése mellett a munkálatok 2018 júniusában kezdődtek az oxidációs árkok elbontásával. Az előzetes felmérések alapján egyes régi egységeket megmentettek, és a felújítást vagy az átalakítást követően használatban maradtak. A telep kapacitását tekintve a korábbi 250 m3 helyett most naponta 981 m3 kommunális, azaz lakossági szennyvíz befogadására és tisztítására képes az üzem.

A település kedvező domborzati adottságainak köszönhetően a csatornázatlan területeken döntően gravitációs rendszerű gyűjtőhálózat épült. A hálózat nyomvonal vezetése a lehető legkevesebb gépészeti egységet igényelte. Elenyésző volt a nyomás alatti rendszer kiépítése, csak néhány helyen került sor házi átemelő (kisszivattyú) alkalmazására. A meglévő szennyvízcsatorna hálózaton a megengedett rekonstrukciós összegkeretig felújítási munkák zajlottak. Új végátemelő épült, ami a szennyvizet egy újonnan épített D 225 KPE vezetéken juttatja ki a szennyvíztelepre, hossza 1960 fm. A fejlesztés nagyban hozzájárul a település népességmegtartó erejének stabilizálásához, valamint a vállalkozások versenyképességének növeléséhez. Az infrastruktúra fejlesztésével, vonzó lehetőséget kínál a településen lakók és a vállalkozások számára is. A jobb és színvonalasabb feltételeknek köszönhetően a befektetések megtérülési esélyei növekednek, nem csupán gazdasági, hanem társadalmi szempontból egyaránt. A vonzó környezet megteremtése az első lépcsőfok a gazdaság fejlődésének. Nagyobb vonzerő több látogatót jelent, a vállalkozások bővíthetik szolgáltatásukat, így növekedhet árbevételük. Alapvető cél a hosszú távú fejlődés és stabilitás biztosítása a lakosok és a település számára. Jelen beruházás hatalmas segítség egy ilyen átfogó fejlesztés megvalósításában.

EREDMÉNYKOMMUNIKÁCIÓS KIADVÁNY >
TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A PROJEKT INDULÁSAKOR >


ESEMÉNYEK


SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

Sajtóközlemény, 2022.10.03.

LEZÁRULT KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS TISZTÍTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE
A Széchenyi 2020 program keretében Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 2,768 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Kunmadaras Nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosítószámú projekt megvalósítására.

Teljes közlemény >Sajtóközlemény, 2018. március 8.

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS TISZTÍTÓTELEP KORSZERŰSÍTÉSE
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 2,768 milliárd forint európai uniós támogatást nyert el a „Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztítótelep korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosítószámú projekt megvalósítására.

Teljes közlemény >