Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése


Üdvözöljük a "Kunmadaras Nagyközség Szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKT INFORMÁCIÓK

Projekt címe: Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00028
Konzorciumi partner: Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Támogatás mértéke (%-ban): 93,122604 %
Szerződött támogatás összege: 2 768 483 315 Ft
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.05.31.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.06.30

A projekt bemutatása

A Kunmadarasi szennyvíztisztító telep 1983-ban került megépítésre. A település egy részén kiépült a szennyvízcsatorna hálózat, és működik egy 250 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep.
2006-2007-ben a telepen egy csatornamedencés levegőztető műtárgy került kialakításra, melyhez kapcsolódik egy NKÖHSz fogadó mechanikai egység gépi ráccsal és homokfogóval. A telepen jelenleg eleveniszapos biológiai tisztítású technológia működik.
A szennyvíztisztító telepre nyomóvezetéken keresztül érkezik a szennyvíz, mely a mechanikai tisztítást végző gépi rácsra és homokfogóra jut. A mechanikai tisztításon átesett szennyvíz átemeléssel kerül a biológiai tisztítóegységekre, a kombinált anoxikus és aerob medencékre. A biológiai tisztítást követően a szennyvíz az utóülepítő medencébe kerül, majd fertőtlenítő medencén keresztül a befogadóba. A telepen vegyszeres foszfor eltávolítás is történik.
Mivel a csatornahálózat kiépítettsége 7 %-os, ezért a tervezett bővítése, valamint a meglévő szennyvíztisztító telep átépítése és kapacitásának bővítése is szükségszerű. A településen az ivóvízvezeték hálózat 100%-ban megépült, a lakások 99%-ban rá vannak kötve, ezzel szemben a lakóingatlanok kb. 8 %-a ellátott csatornahálózattal.
A szennyvíztisztító telep az elmúlt években folyamatosan bírsággal sújtott. A biológiai tisztítási technológia, a kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi paramétereinek tekintetében nem képes hosszú távon és folyamatosan teljesíteni az előírásokat, ezért szükség van a telep kapacitásbővítésére, illetve a meglévő technológia korszerűsítésére.
A tervezett szennyvíztisztító telep a meglévő telep területén kerül elhelyezésre, mivel ott elegendő terület áll még rendelkezésre és egyéb infrastruktúra is adott. A felmérések alapján a meglévő szennyvíztisztító telep egyes egységei felújítás/átalakítás után felhasználhatók. A tervezett szennyvíztisztító telep a meglévő telep területén kerül elhelyezésre, mivel ott elegendő terület áll még rendelkezésre és az infrastruktúra is adott. A felmérések alapján a meglévő szennyvíztisztító telep egyes egységei felhasználhatók, esetleg kisebb felújítások szükségesek. Megmarad a végátemelőtől a szennyvíztisztító telepre vezető NÁ 200-as 2400 m nyomóvezeték. A településen döntően gravitációs rendszerű gyűjtőhálózat kiépítése tervezett, azokon a részeken, ahol a szennyvízcsatorna hálózat még nem épült ki.
A szennyvíztisztító telep tervezett maximális kapacitása 500 m3/d.

A település legfontosabb tervezett infrastrukturális fejlesztése a szennyvízcsatorna fejlesztés, mely az egész belterület szennyvízelvezetését biztosítaná. Emellett sor kerül a szennyvíztisztító telep fejlesztésére is. A fejlesztés nagyban hozzájárul a település népességmegtartó erejének stabilizálásához, valamint a vállalkozások versenyképességének növeléséhez. Az infrastruktúra fejlesztésével, vonzó lehetőséget kínál a településen lakók és a vállalkozások számára is. A jobb és színvonalasabb feltételeknek köszönhetően a befektetések megtérülési esélyei növekednek, nem csupán gazdasági, hanem társadalmi szempontból egyaránt. A vonzó környezet megteremtése az első lépcsőfok a gazdaság fejlődésének. Nagyobb vonzerő több látogatót jelent, a vállalkozások bővíthetik szolgáltatásukat, így növekedhet árbevételük. Alapvető cél a hosszú távú fejlődés és stabilitás biztosítása a lakosok és a település számára. Jelen beruházás hatalmas segítség egy ilyen átfogó fejlesztés megvalósításában.
  TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY >


ESEMÉNYEK


SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

Sajtóközlemény, 2018. március 8.

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS TISZTÍTÓTELEP KORSZERŰSÍTÉSE
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 2,768 milliárd forint európai uniós támogatást nyert el a „Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztítótelep korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosítószámú projekt megvalósítására.

Teljes közlemény >