Kunmadarasi Összevont Óvoda és Bölcsőde

 

Köszöntjük Önöket a Kunmadarasi Összevont Óvoda és Bölcsöde honlapján!

Intézményünk 1995-ben jött létre 5 tagintézménnyel. Az intézmény átszervezését követően 2016. szeptember 1-től négy tagintézmény alkot egy nevelési intézményt, amely 10 óvodai csoporttal működik.

Nevelési céljaink azonosak. A gyermekeket egyéni képességeik figyelembevételével neveljük, fejlesztjük. Fontosnak ítéljük testi-lelki gondozásukat, az érzelmi biztonság feltételeinek megteremtését, ebben a család közreműködését. A tagóvodáinkban személyközpontú, családias, szeretetteljes légkört alakítottunk ki.

Minden óvodában lelkiismeretes, tapasztalt dolgozói kör végzi napról napra a 2,5 - 8 éves gyermekek nevelését, fejlesztését. Honlapunkkal el szeretnénk érni, hogy bepillantást nyerjenek a tagóvodák mindennapi életébe.

A jövőben a TOP-1.4.1 pályázat keretein belül intézményünk újabb telephellyel bővül: 7 fő befogadására alkalmas mini bölcsőde mőködtetésére kerül sor, mely a továbbiakban biztosítja a településen a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását.

Galiné Selyem Melinda
Intézményvezető

Az intézményünk székhelye: 5321 Kunmadaras, Csokonai u. 30.
Telefonszám: 06(59) 327 281
E-mail címe: kuncsicsergo@gmail.com