Szociális Szolgáltató Központ  

 

A Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások

A Szociális Szolgáltató Központ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Kunmadaras település lakosai részére:
 - étkeztetés,
 - nappali ellátás,
 - házi segítségnyújtás,
 - családsegítés,
 - rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedési programja.

 Az alábbi tájékoztatóval segítséget szeretnénk adni a szolgáltatások igénybevételi lehetőségéről.
Étkeztetés keretében azoknak a személyeknek és eltartottjaik számára biztosítunk napi egyszeri meleg étkeztetést (ebédet), akik különösen:
 -
  koruk,
 -
  egészségi állapotuk,
 -
  fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 -
  szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt tartósan, vagy átmeneti jelleggel ezt nem képesek biztosítani.
Az étkeztetést a szükségleteknek megfelelően a Napközi Konyhából történő elvitellel, vagy lakásra szállítással tudjuk biztosítani. Az étkeztetés történhet még a nappali ellátás keretében is. Ez az ellátási forma – korábbi nevén Idősek Klubja – az igénybe vevők részére napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, munkanapokon 7 óra és 15 óra között.
Intézményünk ezen szolgáltatását igénylőknek lehetőségük van közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, reggeli és ebéd igénybe vételére.
Szabadidős programokkal, kirándulásokkal, ünnepekről való megemlékezésekkel, rendezvényekkel tesszük minél színesebbé ellátottjaink napjait. Hivatalos ügyeik intézésében, orvoshoz kísérésben, valamint életvitelre vonatkozó tanácsadással az életvezetésben is segítséget nyújtunk. Naponta készségfejlesztő játékokat, tornát, felolvasást, stb. tartunk. Szakképzett gondozónőink rendszeresen mérnek vérnyomást és testsúlyt. Különböző egészségügyi problémáik enyhítésére masszázs-fotel, bioptron-lámpa, illetve a nappali ellátást igénybe vevőink részére 2008. május 01-től frissítő testmasszázsra (arc- és talpmasszázsra) van lehetőségük.
Mindezek igénybevétele – az étkeztetés és a kirándulások kivételével – térítésmentesek.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást:
 -
 fizikai segítségnyújtás (takarítás, mosás-vasalás, bevásárlás, fürdetésnél, tisztálkodásnál segítségnyújtás, virágok gondozása, stb.),
 -
 mentális-gondozás (a magány, gyász, trauma okozta lelki problémák oldásában segítségnyújtás),
 -
 segítséget nyújtunk a környezetével való kapcsolattartásban,
 -
 egészségügyi ellátáshoz-jutás szervezése (vérnyomás-, vércukor-ellenőrzés, gyógyszerek felíratása, orvosi ellátás szervezése, orvoshoz kísérés, stb.)
 -
 szociális ügyintézés, (támogatásokhoz való hozzájutás segítése, nyomtatványok kitöltése, fénymásolása, stb.),
 -
 kirándulás, rendezvény (a nappali ellátásban szervezett programokban való részvétel).
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolatot alakítunk ki, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével.
 Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, kezdeményezzük az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
 Az étkeztetés, házi segítségnyújtás valamint a nappali ellátás igénylése kérelem alapján a Szociális Szolgáltató Központ Kálvin út 9 szám alatt lévő irodájában, Vigh Julianna nappali ellátás vezetőnél történik.
 Az igényléshez a személyi adatokon kívül, az egy háztartásban élő személyek jövedelmének - nyugdíj, illetve járandóság összegéről – szóló, az igénylést megelőző hónapi igazolás szükséges.
 Az igényléshez szükséges valamennyi irat, kérelem beszerzésében, fénymásolásában, kitöltésében segítséget nyújtunk. Személyes korlátozottság esetén telefonon (06-59-527-358), vagy más személy által történő igénylés esetén munkatársam felkeresi az igénylőt és a lakásában veszi fel a kérelmét.

Az intézményi térítési díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

A Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának 17/2009./XI.26./ sz. határozata alapján a 2010. 01. 01-től a Szociális Szolgáltató Központban az alábbi térítési díjak kerültek megállapításra:

Szolgáltatások
Ft/adag, ill. nap
Ebéd  
Egy főre jutó jövedelem 85 501 Ft alatt van 300
Egy főre jutó jövedelem 85 501 Ft felett van 485
Reggeli 150
Kiszállítási díj 120
Házi segítségnyújtás 0
Házi segítségnyújtás + étkezés 300
Nappali ellátás 0
Nappali ellátás + étkezés 300

 

(A térítési díjak összege függ a jövedelemtől, és tartalmazza az ÁFA-t.)

Családsegítés

 A Rákóczi út 2 szám alatti irodában lévő családgondozó segít a családban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásában. Egyéni esetkezelés és csoportos foglalkozások tartásával, szociális és életvezetési tanácsadással igyekszünk megoldást találni a problémáikra.
A rendszeres szociális segélyben részesülő, aktív korú, nem foglalkoztatottak számára szervezzük az együttműködési programot.
A rendszeres szociális segélyt településünkön a helyi szociális előadónál kell megigényelni. Az elbírálásról minden igénylő levélben kap értesítést. Ezzel a határozattal kell felkeresni szolgálatunkat 15 napon belül. A rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködésre kötelezett a Szociális Szolgáltató Központtal.
A Szociális Szolgáltató Központ bármelyik szolgáltatásával kapcsolatos kérdésére személyesen az irodánkban vagy telefonon készséggel állunk rendelkezésére.

     
Kunmadaras Nagyközség honlapja - 2015. Minden jog fenntartva