Kunmadaras Nagyközség honlapja  
 

 
Jogorvoslat
K01 - Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Kitöltési útmutató a K01 nyomtatványhoz
P26 - Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatására iránti perben
Kitöltési útmutató a P26 nyomtatványhoz

Adóügyek
Formanyomtatványok
 • Adóhatósági bizonyítvány kérelme
 • Adatmódosító lap
 • Átvezetési kérelem más adózó számlájára
 • Átvezetési és kiutalási kérelem adószámlán nyilvántartott túlfizetéshez
 • Bejelentkezés, bejelentés-változás (iparűzési adó, idegenforgalmi adó hatálya alá)
 • Bejelentés címváltozáshoz
 • Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
 • Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
 • Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (Főlap)
 • Bevallás gépjárműadóról
 • Meghatalmazás
 • Meghatalmazás magánszemély részére
 • Méltányossági kérelem
 • Méltányossági kérelem magánszemély részére
 • Földhasználói bevallás
 • Földtulajdonosi bevallás
Ügyleírások
 • Adóigazolás leírása
 • Adók módjára behajtandó köztartozások leírása
 • Gépjárműadó leírása
 • Helyi iparűzési adó leírása
 • Méltányossági eljárás leírása
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem leírása
 • Mezőőri járulék fizetési kötelezettség
Szociális ügyek
Formanyomtatványok
 • Települési támogatás iránti kérelem (gyógyszertámogatás, lakhatási támogatás, étkezési
  térítési díj támogatás - gyermek esetén -, étkezési térítési díj támogatás - 65. életévét betöltött
  személy esetén -, szennyvízrákötési támogatás)
 • Renkívüli települési támogatás iránti kérelem (eseti renkívüli települési támogatás, tanévkezdési
  támogatás, tanulmányi támogatás, temetési költségek mérséklésére nyújtott támogatás)
 • Természetbeni támogatás iránti kérelem (köztemetés, hulladékgyűjtő edény)
 • Hatósági bizonyítvány iránti kérelem
 • Vagyonnyilatkozat
 • Egyéb nyilatkozatok
Ügyleírások
 • Leírás a lakcím fiktívvé nyilvánításához
 • Rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásról
Gyermekvédelem
Formanyomtatványok
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, valamint hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelem
 • Környezettanulmány Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához
Ügyleírások
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, valamint hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelem
Igazgatási ügyek
Formanyomtatványok
 • Kérelem birtokvédelmi eljáráshoz
 • Kérelem fakivágási engedélyhez
 • Kérelem működési engedély kiadásához
 • Kérelem bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységhez
 • Kérelem nyitva tartási idő módosításához
 • Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység adataiban történő változás bejejelentése
 • Méhtartáshoz kapcsolódó bejelentő lap
 • Méhtartáshoz kapcsolódó kijelentő lap
 • Kérelem gépjármű-tárolására alkalmas telephely igazolásához
 • Földterülettel kapcsolatos haszonbérleti közzétételi kérelem
 • Földterülettel kapcsolatos haszonbérleti közzétételi kérelem pótlap
 • Földterülettel kapcsolatos adásvételi közzétételi kérelem
 • Földterülettel kapcsolatos adásvételi közzétételi kérelem pótlap
Ügyleírások
 • Birtokháborítás, birtokvédelem
 • Fakivágással kapcsolatos tájékoztató
 • Működési engedély, kereskedelmi tevékenység bejelentése
 • Kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó termékkörök
 • Tájékoztatás méhtartás bejelentésével kapcsolatosan
 • Telephely gépjármű-tárolásra való alkalmasságának igazolása
 • Termőföld adásvételi és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése

 

 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
   
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
Kunmadaras Nagyközség honlapja - 2015. Minden jog fenntartva